Roster

Legati

Level 120 Blood Elf Discipline Priest
Item level:
368
Honorable kills:
3418
Season PvP Ratings:
2v2
1378
3v3
1366
rbg
1546
Level 120 Tauren Unholy Death Knight
Item level:
379
Honorable kills:
2674
Season PvP Ratings:
3v3
384
rbg
767
Level 120 Troll Restoration Druid
Item level:
379
Honorable kills:
5537
Season PvP Ratings:
2v2
1370
3v3
1334
rbg
1502

Gladiators

Level 120 Undead Outlaw Rogue
Item level:
355
Honorable kills:
2556
Season PvP Ratings:
2v2
1388
3v3
1408
rbg
1534
Level Balance
Item level:
383
Honorable kills:
12612
Season PvP Ratings:
2v2
1243
3v3
1291
rbg
1078
Level 120 Undead Frost Death Knight
Item level:
364
Honorable kills:
5280
Season PvP Ratings:
3v3
668
rbg
1353
Level 120 Blood Elf Beast Mastery Hunter
Item level:
359
Honorable kills:
6952
Season PvP Ratings:
3v3
1453
Level 120 Undead Discipline Priest
Item level:
372
Honorable kills:
20427
Season PvP Ratings:
2v2
1384
3v3
1530
rbg
1900
Level 120 Tauren Balance Druid
Item level:
367
Honorable kills:
11426
Season PvP Ratings:
2v2
1307
3v3
1419
rbg
1551
Level 120 Troll Balance Druid
Item level:
383
Honorable kills:
12612
Season PvP Ratings:
2v2
1243
3v3
1291
rbg
1078
Level 120 Mag'har Orc Fury Warrior
Item level:
376
Honorable kills:
10082
Season PvP Ratings:
2v2
1434
3v3
1593
rbg
1562
Level 120 Goblin Restoration Shaman
Item level:
365
Honorable kills:
1092
Season PvP Ratings:
2v2
851
3v3
96
rbg
384

Alternates